ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Επέλεξε το δίπλωμα οδήγησης
που σε ενδιαφέρει

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

έως την ηλικία των 80 ετών και πάνω

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικα που απαιτούνται για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης

 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης ή πρωτότυπο αυτής εάν έχει λήξει.
 • Α.Μ.Κ.Α
 • Α.Φ.Μ.
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής .
 • Βεβαίωση Παθολόγου και φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής .
 • Βεβαίωση Νευρολόγου ή Ψυχίατρου και φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής .
 • Βεβαίωση Ωτορινολαρυγγολόγου και φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης

 • 1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 50€

 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€

 • 1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 18€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 98 € +40€ ΓΙΑΤΡΟΙ

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την ανανέωση του διπλώματος σας.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

από την ηλικία των 80 ετών

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικα που απαιτούνται για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης

 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης ή πρωτότυπο αυτής εάν έχει λήξει.
 • Α.Μ.Κ.Α
 • Α.Φ.Μ.
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης

 • 1 Παράβολο Ανανέωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 50€

 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€

 • 1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 18€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 98 € +20€ ΓΙΑΤΡΟΙ

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την ανανέωση του διπλώματος σας.

Συμβεβλημένοι Γιατροί

Θα πρέπει να επισκεφθείτε τους συμβεβλημένους ιατρούς για τις απαιτούμενες εξετάσεις για την ανανέωση του διπλώματος οδήγησης

Πατήστε παρακάτω για να μεταφερθείτε στην σελιδα με την ανανεωμένη λίστα των συμβεβλημένων γιατρών .

Παρατηρήσεις – Ημερομηνίες

Ερασιτεχνικές άδειες οδήγησης που εκδόθηκαν μετά την 19/1/2013 : Ανανέωση όταν συμπληρωθούν 15 έτη από την έκδοση.

 

Ερασιτεχνικές άδειες οδήγησης που εκδόθηκαν πριν την 19/1/2013 : Ανανέωση όταν ο κάτοχος συμπληρώσει το 65ο έτος ή μέχρι την 19/1/2033 ( τελική ημερομηνία ισχύς παλιών διπλωμάτων), ότι έρθει πρώτο.

 

Επαγγελματικές άδειες οδήγησης : Ανανέωση κάθε 5 χρόνια

 

Από την ηλικία των 65 ~ 74 ετών ανανέωση άδειας οδήγησης κάθε 3 χρόνιΑπό την ηλικία των 80 ετών ανανέωση κάθε 2 χρόνια. Απαιτείται εξέταση από ιατρούς των ειδικοτήτων:
Παθολόγου, Οφθαλμιάτρου, Ωτορινολαρυγγολόγου & Νευρολόγου ή Ψυχίατρου.

Συλλόγη Δικαιολογητικών

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
και επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσουμε την διαδικασία.

1. Φωτογραφίες

Πρώτα βγάζετε τις απαιτούμενες φωτογραφίες

2. Γιατροί

Επισκεφθείτε τους συμβεβλημένους γιατρούς αν χρειάζεται

3. ΚΕΠ

Συμπληρώστε και επικυρώστε στο ΚΕΠ τις απαιτούμενες αιτήσεις

4. Ραντεβού

Έρχεσθε από τη Σχολή για να γίνει η σύσταση του φακέλου

Επικοινωνία

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας με τα στοιχεία σας.