Δίπλωμα οδήγησης φορτηγού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C & ΠΕΙ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΝΑ ΕΧΩ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης φορτηγού

  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
  • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης
  • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
  • Εξουσιοδότηση

  *Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά Ιατρών  αν έχετε ήδη ισχύον δίπλωμα ΒΕ,D1,D,D1E,DE

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης φορτηγού

     • 1 Παράβολο Επέκτασης Άδειας οδήγησης αξίας 60€ *
     • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€
     • 1 Χαρτόσημο Επέκτασης Άδειας οδήγησης αξίας 108,15€
     • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης  αξίας 15€
     • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης αξίας 15€*
     • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης Π.ΕΙ. αξίας 20€ **
     • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Π.Ε.Ι. αξίας 20€ **

    

  • ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 253,15€ (ΜΕ ΠΕΙ) 228,15€ (ΧΩΡΙΣ ΠΕΙ)

   *Δεν απαιτείται το παράβολο των 60 € αν έχετε ήδη ισχύον δίπλωμα ΒΕ,D1,D,D1E,DE και το παράβολο πρακτικής 15€ αν είναι με ΠΕΙ.

   **Δεν απαιτείται το παράβολο δημόσιου ταμείου αξίας 20 € , για την κάθε εξέταση Π.Ε.Ι. εάν υπάγεστε σε κάποια κατηγορία των εξαιρέσεων.  

   Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης φορτηγού.

Εκπαίδευση

 • Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για το δίπλωμα οδήγησης φορτηγού
 • Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

  • Θεωρητικά μαθήματα : 15 ώρες 
  • Πρακτικά μαθήματα : 15 ώρες 

   

  Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

ΕΧΩ ΔΙΠΛΩΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης φορτηγού εφόσον έχω δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου

  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
  • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης 
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης φορτηγού εφόσον έχω δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου

   • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€
   • 1 Χαρτόσημο Επέκτασης Άδεις οδήγησης αξίας 108,15€
   • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης  αξίας 15€
   • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης αξίας 15€*
   • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης Π.ΕΙ. αξίας 20€**
   • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Π.Ε.Ι. αξίας 20€**

    

  • ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 193,15€ (ΜΕ ΠΕΙ) 168,15€ (ΧΩΡΙΣ ΠΕΙ)

   *Δεν απαιτείται το παράβολο πρακτικής 15€ αν είναι με ΠΕΙ.

   **Δεν απαιτείται το παράβολο δημόσιου ταμείου αξίας 20 € , για την κάθε εξέταση Π.Ε.Ι. εάν υπάγεστε σε κάποια κατηγορία των εξαιρέσεων.  

   Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης φορτηγού.

Εκπαίδευση

 • Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για το δίπλωμα οδήγησης φορτηγού
 • Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

  • Θεωρητικά μαθήματα : 6 ώρες
  • Πρακτικά μαθήματα : 6 ώρες 

   

 • Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.

Δικαίωμα οδήγησης

Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα οδήγησης φορτηγού 

   • Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού.
   • Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη
    μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

    

   Η άδεια ισχύει για 5 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.

Προϋποθέσεις

Τι θα πρέπει να γνωρίζω για να ξέρω αν δικαιούμαι να αποκτήσω το δίπλωμα οδήγησης φορτηγού 

 • Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του ή το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον ζητούν ή κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν.
 • Να μην διαθέτει άδεια οδήγησης της κατηγορίας άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν.
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχής μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
 • Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.
 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας B ή D 
 •  

Συλλόγη Δικαιολογητικών

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
και επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσουμε την διαδικασία.

1. Φωτογραφίες

Πρώτα βγάζετε τις απαιτούμενες φωτογραφίες

2. Γιατροί

Επισκεφθείτε τους συμβεβλημένους γιατρούς αν χρειάζεται

3. ΚΕΠ

Συμπληρώστε και επικυρώστε στο ΚΕΠ τις απαιτούμενες αιτήσεις

4. Ραντεβού

Έρχεσθε από τη Σχολή για να γίνει η σύσταση του φακέλου

Επικοινωνία

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας με τα στοιχεία σας.