Αντίγραφο διπλώματος οδήγησης

Λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

λόγω απώλειας ή κλοπής

 

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικα που απαιτούνται για το αντίγραφο διπλώματος οδήγησης

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης αν υπάρχει.
 • Φωτοτυπία δήλωσης κλοπής απο Αστυνομία στην περίπτωση κλοπής.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

 

Σε περίπτωση που το δίπλωμα οδήγησης είχε λήξει χρειάζεται και ανανέωση.

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το αντίγραφο διπλώματος οδήγησης

 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Παράβολο Απώλειας ή Κλοπής Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Χαρτόσημο Αντίγραφο Εντύπου Άδειας Οδήγησης αξίας 9,02€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 69,02 € 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το αντίγραφο διπλώματος οδήγησης.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

λόγω φθοράς

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικα που απαιτούνται για το αντίγραφο διπλώματος οδήγησης

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Φθαρμένο διπλώματος οδήγησης αν υπάρχει.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

 

Σε περίπτωση που το δίπλωμα οδήγησης είχε λήξει χρειάζεται και ανανέωση.

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το αντίγραφο διπλώματος οδήγησης

 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Χαρτόσημο Αντιγράφου Εντύπου Άδειας Οδήγησης αξίας 9,02€

 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 39,02 €

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το αντίγραφο διπλώματος οδήγησης.

 •  

Συλλόγη Δικαιολογητικών

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
και επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσουμε την διαδικασία.

1. Φωτογραφίες

Πρώτα βγάζετε τις απαιτούμενες φωτογραφίες

2. Γιατροί

Επισκεφθείτε τους συμβεβλημένους γιατρούς αν χρειάζεται

3. ΚΕΠ

Συμπληρώστε και επικυρώστε στο ΚΕΠ τις απαιτούμενες αιτήσεις

4. Ραντεβού

Έρχεσθε από τη Σχολή για να γίνει η σύσταση του φακέλου

Επικοινωνία

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας με τα στοιχεία σας.