Δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D & ΠΕΙ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΝΑ ΕΧΩ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου

  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
  • Α.Φ.Μ. 
  • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
  • Εξουσιοδότηση

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου

     • 1 Παράβολο Επέκτασης Άδεις οδήγησης αξίας 60€ *
     • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€
     • 1 Χαρτόσημο Επέκτασης Άδεις οδήγησης αξίας 108,15€
     • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης  αξίας 15€
     • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης αξίας 15€*
     • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης Π.ΕΙ. αξίας 20€ **
     • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Π.Ε.Ι. αξίας 20€ **

    

  • ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 253,15€ (ΜΕ ΠΕΙ) 228,15€ (ΧΩΡΙΣ ΠΕΙ)

   *Δεν απαιτείται το παράβολο πρακτικής 15€ αν είναι με ΠΕΙ.

   **Δεν απαιτείται το παράβολο δημόσιου ταμείου αξίας 20 € , για την κάθε εξέταση Π.Ε.Ι. εάν υπάγεστε σε κάποια κατηγορία των εξαιρέσεων.  

   Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου.

Εκπαίδευση

 • Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για το δίπλωμα οδήγησης  λεωφορείου
 • Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

  • Θεωρητικά μαθήματα : 15 ώρες 
  • Πρακτικά μαθήματα : 15 ώρες 

   

  Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ΕΧΩ ΔΙΠΛΩΜΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου εφόσον έχω δίπλωμα οδήγησης φορτηγού

  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
  • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης 
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου εφόσον έχω δίπλωμα οδήγησης φορτηγού

   • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€
   • 1 Χαρτόσημο Επέκτασης Άδεις οδήγησης αξίας 108,15€
   • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης  αξίας 15€
   • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης αξίας 15€*
   • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης Π.ΕΙ. αξίας 20€**
   • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Π.Ε.Ι. αξίας 20€**

    

  • ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 193,15€ (ΜΕ ΠΕΙ) 168,15€ (ΧΩΡΙΣ ΠΕΙ)

   *Δεν απαιτείται το παράβολο πρακτικής 15€ αν είναι με ΠΕΙ.

   **Δεν απαιτείται το παράβολο δημόσιου ταμείου αξίας 20 € , για την κάθε εξέταση Π.Ε.Ι. εάν υπάγεστε σε κάποια κατηγορία των εξαιρέσεων.  

   Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου.

Εκπαίδευση

 • Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για το δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου
 • Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

  • Θεωρητικά μαθήματα : 6 ώρες
  • Πρακτικά μαθήματα : 6 ώρες 

   

  Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.

Δικαίωμα οδήγησης

Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου

   • Λεωφορεία ανεξαρτήτου του αριθμού των επιβατών και του μήκους του.
   • Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη
    μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

    

   Η άδεια ισχύει για 5 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.

Προϋποθέσεις

Τι θα πρέπει να γνωρίζω για να ξέρω αν δικαιούμαι να αποκτήσω το δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου

 • Να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή το 21ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον ζητούν ή κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) οδηγού οχημάτων μεταφοράς επιβατών, το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν.
 • Να μην διαθέτει άδεια οδήγησης της κατηγορίας άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν.
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχής μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
 • Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.
 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας B ή C1 ή C ή CE
 •  

Συλλόγη Δικαιολογητικών

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
και επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσουμε την διαδικασία.

1. Φωτογραφίες

Πρώτα βγάζετε τις απαιτούμενες φωτογραφίες

2. Γιατροί

Επισκεφθείτε τους συμβεβλημένους γιατρούς αν χρειάζεται

3. ΚΕΠ

Συμπληρώστε και επικυρώστε στο ΚΕΠ τις απαιτούμενες αιτήσεις

4. Ραντεβού

Έρχεσθε από τη Σχολή για να γίνει η σύσταση του φακέλου

Επικοινωνία

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας με τα στοιχεία σας.