ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Επέλεξε το δίπλωμα οδήγησης
που σε ενδιαφέρει

Δίπλωμα οδήγησης από τα 17

ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ απο ΤΑ 17

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β & ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α

ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΣ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜ - Α1 - Α2 - Α

ΔΙΠΛΩΜΑ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

ΔΙΠΛΩΜΑ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ & Π.Ε.Ι.

ΔΙΠΛΩΜΑ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟΥ

Πιστοποιητικό μεταφοράς εμπορευμάτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ & Π.Ε.Ι

ΔΙΠΛΩΜΑ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

Πιστοποιητικό
μεταφοράς επιβατών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ+Ε


ΔΙΠΛΩΜΑ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Γ+Ε