Δίπλωμα οδήγησης μηχανής 125cc με δίπλωμα αυτοκινήτου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 125cc ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΔΗΓΗΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΕΩΣ125cc ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΕΚΤΗ

Δικαίωμα οδήγησης

Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α1 125cc έχοντας δίπλωμα αυτοκινήτου

Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg

Εκδίδεται νέο έντυπο άδειας οδήγησης που φέρει τον σχετικό κωδικό (121)

Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.

Προϋποθέσεις

Τι θα πρέπει να γνωρίζω για να ξέρω αν δικαιούμαι να αποκτήσω δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α1 125cc έχοντας δίπλωμα αυτοκινήτου

  • Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 27ο έτος της ηλικίας του.
  • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει στην κατοχή του το δίπλωμα αυτοκινήτου πάνω από 6 έτη.
  • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να παρακολουθήσει 5 πρακτικά μαθήματα οδήγησης των 45 λεπτών.
  • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα , πριν την ημέρα υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών.
  • Ο ενδιαφερόμενος δεν απαιτείται να προβεί σε πρακτική εξέταση.

   Η οδήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ισχύ μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

  Επισημαίνεται ότι η πρακτική εκπαίδευση διενεργείται με εκπαιδευτική μοτοσικλέτα της κατηγορίας Α1, είτε με χειρομοχλό συμπλέκτη είτε χωρίς. Ο ενδιαφερόμενος, μετά την προσθήκη στην κατηγορία Β του εθνικού κωδικού «121», δύναται να οδηγεί, εντός της ελληνικής επικράτειας, οχήματα της κατηγορίας Α1, με και χωρίς χειρομοχλό συμπλέκτη, ανεξαρτήτως εάν η εκπαιδευτική μοτοσικλέτα με την οποία διενεργήθηκε η πρακτική εκπαίδευση έφερε ή όχι χειρομοχλό συμπλέκτη.

 •  

Εκπαίδευση

 • Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής 125cc με δίπλωμα αυτοκινήτου
 • Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

  Θεωρητικά μαθήματα : Δεν απαιτούνται
  Πρακτικά μαθήματα : 5 ώρες
  Δεν απαιτείται πρακτική εξέταση

  Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.

Δικαιολογητικά

α απαραίτητα δικαιολογητικα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής 125cc με δίπλωμα αυτοκινήτου

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης ( η άδεια οδήγησης θα πρέπει να είναι σε ισχύ)
 • Βεβαίωση παρακολούθησης πρακτικών μαθημάτων ( παρέχεται από τη σχολή)
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση  ( παρέχεται από τη σχολή)
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης ( παρέχεται από τη σχολή)
 •  

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής 125cc
με το δίπλωμα αυτοκινήτου

  • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€

   

 • ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 30 € 

  Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής  125cc με δίπλωμα αυτοκινήτου

 •  

Συλλόγη Δικαιολογητικών

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
και επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσουμε την διαδικασία.

1. Φωτογραφίες

Πρώτα βγάζετε τις απαιτούμενες φωτογραφίες

2. Γιατροί

Επισκεφθείτε τους συμβεβλημένους γιατρούς αν χρειάζεται

3. ΚΕΠ

Συμπληρώστε και επικυρώστε στο ΚΕΠ τις απαιτούμενες αιτήσεις

4. Ραντεβού

Έρχεσθε από τη Σχολή για να γίνει η σύσταση του φακέλου

Επικοινωνία

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας με τα στοιχεία σας.