Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β & ΑM, A1, A2, A

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής

 • 3 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Α.Φ.Μ.
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση 
  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
 • Εξουσιοδότηση

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής

 • 1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 60€

 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€

 • 1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 18€

 • 1 Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας αξίας 27,02€

 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης αξίας 15€

 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης αξίας 15€

  ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 165,02 €

  Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής .

Εκπαίδευση

Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής

Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει:

 • Θεωρητικά μαθήματα:
 • 21 ώρες K.O.K. & 11 ώρες Μοτοσυκλέτας
 •  
 • Πρακτικά μαθήματα:
 • 25 ώρες Αυτοκίνητου
 • & 12 ώρες μοτοσυκλέτας
 •  
 • Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.
 •  

Δικαίωμα οδήγησης

Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής

 • Για το αυτοκίνητο :

  • Επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού
  • Φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους.
  • Δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.
  • Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.

  Για την κατηγορία Α1 :

  • Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg
  • Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp) | (1kw = 1,36 hp).

  Για την κατηγορία Α2 :

  • Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg.

  Για την κατηγορία Α :

  • Μοτοσικλέτες οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος / βάρους ή κυβισμού.
  • Μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp).

  Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.

Προϋποθέσεις

Τι θα πρέπει να γνωρίζω για να ξέρω αν δικαιούμαι να αποκτήσω το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής

  • Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής κατηγορίας Α1. Για την κατηγορία Α2 να έχει κλείσει το 20ο  έτος και για την κατηγορία Α το 24ο έτος.

   

  • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

   

  • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχής μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

   

  • Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.

Συλλόγη Δικαιολογητικών

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
και επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσουμε την διαδικασία.

1. Φωτογραφίες

Πρώτα βγάζετε τις απαιτούμενες φωτογραφίες

2. Γιατροί

Επισκεφθείτε τους συμβεβλημένους γιατρούς αν χρειάζεται

3. ΚΕΠ

Συμπληρώστε και επικυρώστε στο ΚΕΠ τις απαιτούμενες αιτήσεις

4. Ραντεβού

Έρχεσθε από τη Σχολή για να γίνει η σύσταση του φακέλου

Επικοινωνία

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας με τα στοιχεία σας.