Δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α1 125cc

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A1

AΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ - ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Α1 125cc

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑ

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α1 125cc

 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Α.Μ.Κ.Α 
 • Α.Φ.Μ.
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών (10 €+10 €)
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
 •  

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α1 125cc

   • 1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 60€
   • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€
   • 1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 18€
   • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης αξίας 15€
   • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης αξίας 15€

    

  • ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 138 € 

   Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής  Α1 125cc.

Εκπαίδευση

 • Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής
 • Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

  • Θεωρητικά μαθήματα : 21 ώρες K.O.K.& 11 ώρες ΜΟΤΟ
  • Πρακτικά μαθήματα : 14 ώρες

   

 • Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Α1 125cc

ΕΧΩ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α1 125cc εφόσον έχω δίπλωμα αυτοκινήτου

  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
  • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης 
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α1 125cc εφόσον έχω δίπλωμα αυτοκινήτου

   • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€
   • 1 Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας αξίας 27,02€
   • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης  αξίας 15€
   • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης  αξίας 15€

    

  • ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 87,02 € 

   Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α1 125cc

Εκπαίδευση

 • Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής
 • Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

  • Θεωρητικά μαθήματα : 11 ώρες
  • Πρακτικά μαθήματα : 12 ώρες

   

 • Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄λεπτά.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Α1 125cc

ΕΧΩ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΜ50cc

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α1 125cc εφόσον έχω δίπλωμα αυτοκινήτου

  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
  • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης 
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
  •  

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α1 εφόσον έχω δίπλωμα μηχανής ΑΜ

    • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€
    • 1 Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας αξίας 27,02€
    • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης  αξίας 15€

     

   • ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 72,02 € 

    Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα μηχανής Α1 125cc

Εκπαίδευση

 • Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής
 • Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

  • Θεωρητικά μαθήματα : Δεν απαιτούνται
  • Πρακτικά μαθήματα : 7 ώρες

   

 • Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄λεπτά.

Δικαίωμα οδήγησης

Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α1 125cc

   • Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg

    

   • Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp) | (1kw = 1,36 hp).

    

   Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.

Προϋποθέσεις

 • Τι θα πρέπει να γνωρίζω για να ξέρω αν δικαιούμαι να αποκτήσω
  το δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α1 125cc
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχής μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
 • Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.
 •  

Συλλόγη Δικαιολογητικών

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
και επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσουμε την διαδικασία.

1. Φωτογραφίες

Πρώτα βγάζετε τις απαιτούμενες φωτογραφίες

2. Γιατροί

Επισκεφθείτε τους συμβεβλημένους γιατρούς αν χρειάζεται

3. ΚΕΠ

Συμπληρώστε και επικυρώστε στο ΚΕΠ τις απαιτούμενες αιτήσεις

4. Ραντεβού

Έρχεσθε από τη Σχολή για να γίνει η σύσταση του φακέλου

Επικοινωνία

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας με τα στοιχεία σας.