Δίπλωμα οδήγησης
μηχανής Α - Απεριόριστο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ - ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Α ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑ

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής  Α απεριόριστο

 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Α.Μ.Κ.Α 
 • Α.Φ.Μ.
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών (10 €+10 €)
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
 •  

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α απεριόριστο

   • 1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 60€
   • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€
   • 1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 18€
   • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης αξίας 15€
   • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης αξίας 15€

    

  • ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 138 € 

   Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής  Α απεριόριστο

Εκπαίδευση

 • Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής
 • Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

  • Θεωρητικά μαθήματα : 21 ώρες K.O.K.& 11 ώρες ΜΟΤΟ
  • Πρακτικά μαθήματα : 14 ώρες  

   

 • Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Α ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ

ΕΧΩ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α απεριόριστο εφόσον έχω δίπλωμα αυτοκινήτου

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης 
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
 •  

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α απεριόριστο εφόσον έχω δίπλωμα αυτοκινήτου

   • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€
   • 1 Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας αξίας 27,02€
   • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης  αξίας 15€
   • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης  αξίας 15€

    

  • ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 87,02 € 

   Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α απεριόριστο

Εκπαίδευση

 • Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής
 • Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

  • Θεωρητικά μαθήματα : 11 ώρες
  • Πρακτικά μαθήματα : 12 ώρες

   

 • Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄λεπτά.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Α ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ

ΕΧΩ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΜ ή Α1 ή Α2

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α εφόσον έχω δίπλωμα μηχανής ΑΜ ή Α1 ή Α2 

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης 
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
 •  

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α εφόσον έχω δίπλωμα μηχανής ΑΜ ή Α1 ή Α2 

    • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€
    • 1 Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας αξίας 27,02€
    • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης  αξίας 15€

     

   • ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 72,02 € 

    Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα μηχανής Α απεριόριστο

Εκπαίδευση

 • Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής
 • Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

  • Θεωρητικά μαθήματα : Δεν απαιτούνται
  • Πρακτικά μαθήματα : 7 ώρες

   

 • Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄λεπτά.

Δικαίωμα οδήγησης

Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α απεριόριστο

  •  Μοτοσικλέτες οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος / βάρους ή κυβισμού.

   • Μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp).

    

   Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.

Προϋποθέσεις

Τι θα πρέπει να γνωρίζω για να ξέρω αν δικαιούμαι να αποκτήσω το δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α απεριόριστο

 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή το 22ο έτος της ηλικίας του και να έχει στην κατοχή του για 2 έτη την άδεια οδήγησης Α2.
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχής μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
 • Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.
 •  

Συλλόγη Δικαιολογητικών

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
και επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσουμε την διαδικασία.

1. Φωτογραφίες

Πρώτα βγάζετε τις απαιτούμενες φωτογραφίες

2. Γιατροί

Επισκεφθείτε τους συμβεβλημένους γιατρούς αν χρειάζεται

3. ΚΕΠ

Συμπληρώστε και επικυρώστε στο ΚΕΠ τις απαιτούμενες αιτήσεις

4. Ραντεβού

Έρχεσθε από τη Σχολή για να γίνει η σύσταση του φακέλου

Επικοινωνία

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας με τα στοιχεία σας.