Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

AΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ - ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Το πρώτο σας δίπλωμα

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Α.Φ.Μ.
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
 • Εξουσιοδότηση

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

 • 1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 60€
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€
 • 1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 18
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης αξίας 15
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης αξίας 15€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 138 € 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

 •  

Εκπαίδευση

Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής

Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

 • Θεωρητικά μαθήματα : 21 ώρες 
 • Πρακτικά μαθήματα : 25 ώρες Αυτοκίνητου 
 •  

ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου ή μηχανής

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου εφόσον έχω δίπλωμα οδήγησης μηχανης

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης 
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
 •  

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου εφόσον έχω δίπλωμα οδήγησης μηχανης

  • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€
  • 1 Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας αξίας 27,02€
  • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης αξίας 15€

   

 • ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 72,02 € 

  Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

 •  

Εκπαίδευση

 • Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

  • Θεωρητικά μαθήματα : Δεν απαιτούνται.
  • Πρακτικά μαθήματα : 18 ώρες

   

 • Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.

Δικαίωμα οδήγησης

Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

  • Επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού
  • Φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους
  • Δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr

   

  Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.

Προϋποθέσεις

Τι θα πρέπει να γνωρίζω για να ξέρω αν δικαιούμαι να αποκτήσω το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 17ο έτος όπου απαιτείται και η συναίνεση των γονέων του  για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο. 

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχής μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης. 

Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.

Συλλόγη Δικαιολογητικών

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
και επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσουμε την διαδικασία.

1. Φωτογραφίες

Πρώτα βγάζετε τις απαιτούμενες φωτογραφίες

2. Γιατροί

Επισκεφθείτε τους συμβεβλημένους γιατρούς αν χρειάζεται

3. ΚΕΠ

Συμπληρώστε και επικυρώστε στο ΚΕΠ τις απαιτούμενες αιτήσεις

4. Ραντεβού

Έρχεσθε από τη Σχολή για να γίνει η σύσταση του φακέλου

Επικοινωνία

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας με τα στοιχεία σας.